Kullanılmış elbiselerimi verirsem, yardım etmiş oluyor muyum?

Eski elbiselerinizi hayır amaçlı bir organizasyona da verseniz, ticari bir toplayıcıya da verseniz, her şart altında önemli bir amacı kesinlikle destekliyorsunuz: çevre korumayı. Her sene yalnızca Almanya´da 700.000 tondan fazla eski elbise ortaya çıkmaktadır. Bunların akıllı bir şekilde işlenmesi ökolojik açıdan kesinlikle gereklidir, çünkü aksi takdirde bunlar çöp dağlarının sınırsız oranda büyümesine neden olurlardı.
 

 
Ayrıca tekstile talep sürekli olarak artmaktadır. Daha şimdiden bütün dünyada yılda 19 Milyon ton pamuk 340.000 kilometre karelik bir ekim sahasında ekilmektedir; bunun için dünyanın pestisid tüketiminin %50´si kullanılmaktadır. Bir kili pamuk dokusunun tedarik edilmesi için 15 – 20 kilovat saat enerji ve 100 litre su tüketilmektedir. Eğer bizden sonra gelenler için dünyayı ve bozulmamış bir doğayı korumak istiyorsak, „eski elbiselerimizi“ –her neşekilde olursa olsun- kullanım devirine tekrar sokmamız şarttır.

Bundan birileri para kazanıyor mu?

Bir çok çöp oluşturan konuda toplama masrafları gittikçe artan bir oranda sebep olana veya üreticiye yüklenmektedir. Tekstil-recycling´inde ise bu böyle değildir. Daha çok orta ölçekli branşımız yüksek teknik standartları ve en sona kalan maddelerin bedel ödeyerek değerlendirilmesini eski elbiselerin pazarlanmasından elde edilen gelir ile finanse etmektedir. Kullanılmış elbislerin taşınması, tasnif edilmesi, depolanması ve tekrar taşınması gereklidir, kalan çöpün ücret ödeyerek bertaraf edilmesi gereklidir. Yalnızca Almanya´da 700.000 ton olması itibarıyla bütün bunlar çok paraya mal olmaktadır. Avrupa tekstil dönüşümcülerinin  (recycler) hizmetleri olmasa bu tekstil ürünlerinin ev çöpü olarak bertaraf edilmesi gerekirdi ve bu kamu bütçesine ton başına € 500 olarak yük olurdu. Tekstil recycling tasnif işletmelerinin işidir, yüksek gider ve yaratılan iş yerlerinin finanse edilebilmesi için tabiiki bundan para kazanmalıdırlar.
 
Sayfa 2´de devamı